SponsorKliks, gratis sponsoren!

Vertrouwenspersoon ZC de Forel

Vertrouwenspersoon ZC de Forel

Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van ZC de Forel er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag bv (seksuele ) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden of ondersteunen.

Wij, als bestuur van ZC de Forel, hebben Ivonne Tinga benoemd als zijnde vertrouwenspersoon van de vereniging.

De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan de vertrouwenspersoon een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de verenigingscultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp bij het bestuur aankaarten en hen stimuleren hierop te letten.

Dat wil niet zeggen dat de vertrouwenspersoon na een klacht optreedt als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer, dat is nadrukkelijk niet de taak van de vertrouwenspersoon.

Op de vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Vertrouwenspersoon ZC de Forel:

Ivonne Tinga
vertrouwenspersoon@zcdeforel.nl