Vandaag werd in Wolvega bij ZC de Forel de finaleronde van het nieuwe wedstrijdcircuit voor opleidingsminioren en -junioren gezwommen. De junioren 1 (11 jaar) en jonger tot en met minioren 1 (6 jaar) lieten overtuigend zien hoe goed zij dit seizoen getraind hebben om echte wedstrijdzwemmers te worden.
Hulde voor de jongsten van 6 en 7 jaar waar niet één diskwalificatie viel! Bij de oudsten was er dan weer enorm veel waardering voor hun 25m vlinderslag; de eerste keer dat zij vlinderslag zwommen in wedstrijdverband. Over alle groepen genomen was duidelijk de groei in wedstrijdbeleving en uitvoering te zien, want de tijden die zij al eerder zwommen werden ruimschoots verbeterd naar nieuwe Persoonlijke Records.

Ondersteund vanuit dutchswim.nl werden voor deze finaleronde de totaalklassementen opgemaakt; bepaald werd wie de gouden, zilveren danwel bronzen oorkonde mocht ontvangen. Soms lagen de resultaten zeer dicht bij elkaar, maar er werd grondig gerekend.
Degenen die buiten de nummers 1,2 en 3 vielen gingen uiteraard net als altijd ook met hun oorkonde naar huis. Nadat de kinderen die in ontvangst namen mochten ze de door Dutchswim beschikbaar gestelde badmuts in ontvangst nemen en dat was nog niet alles!
Elke deelnemer die het gehele circuit van 4 delen (minioren) of deel 2 t/m 4 (junioren) zwom kreeg een mooie herinneringsmedaille uitgereikt.

Het nieuwe Learn to Race circuit is zowel door dutchswim.nl als de ondersteunende vereniging met groot plezier georganiseerd. De meeste officials verbonden zich aan alle rondes en zo werd een herkenbaar beeld geschetst voor de deelnemers. Beginnende officials deden ervaring op bij gevorderden en zo werd Learn to Race een circuit om trots op te zijn.

Voor het komend seizoen staat er een nieuw Learn to Race circuit gepland. Verenigingen die dit circuit deelnamen ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging. Deelname staat open voor alle verenigingen en we ontvangen ook nieuwe deelnemers graag!
Mocht u het circuit binnen uw vereniging willen vormgeven, dan ontvangen wij uw mail graag op redactie@dutchswim.nl.

Graag tot volgend seizoen en we hopen dat u, net als wij, geniet van de foto’s.