SponsorKliks, gratis sponsoren!

Boeteregeling Wedstrijdzwemmen

De zwemmer ontvangt 3 tot 4 weken vooraf een uitnodiging op het bij de zwemcommissie bekende e-mail-adres. Op de uitnodiging wordt aangegeven tot welke datum afgemeld kan worden. Afmelden voor de competitie kan uitsluitend schriftelijk per e-mail via mail adres: wedstrijdcommissie@zcdeforel.nl, afmelden voor de KNZB Competitie kan alleen met geldige reden, deelname aan de KNZB Competitie is verplicht.

Bij vragen hierover neem contact op met de Hoofdtrainer Toon v Haren 0561-476662.

De zwemmer dient zich voor iedere wedstrijd afzonderlijk af te melden, ook als de zwemmer te kennen heeft gegeven dat hij/zij een (langere) tijd niet kan deelnemen aan wedstrijden(denk aan schoolonderzoeken/examens).

De zwemmer blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige afmelding. De zwemmer kan zich voor één bepaalde slag/afstand afmelden.

Op tijd Afmelden – Code AFGEM

Indien de zwemmer zich na de uiterste afmelddatum afmeldt (tussen 3 dagen en 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd), wordt de zwemmer met de code ‘AFGEM’ op de uitslag vermeld.

De zwemcommissie kàn in dit geval wedstrijdkosten in rekening brengen. Een eventuele eigen bijdrage – in geval van een betaalwedstrijd – blijft in dit geval wel verschuldigd.
Indien de zwemmer zich binnen 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd danwel tijdens de wedstrijd afmeldt, wordt de zwemmer met de code ‘NG’ op de uitslag vermeld.

De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met een bedrag aan wedstrijdkosten. Een eventuele eigen bijdrage – in geval van een betaalwedstrijd – blijft in dit geval ook verschuldigd.

Te Laat afmelden – Code NGZA

Indien de zwemmer zich helemaal niet afmeldt van de wedstrijd, wordt de zwemmer met de code ‘NGZA’ op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met wedstrijdkosten en een boete namens de vereniging. Een eventuele eigen bijdrage – in geval van een betaalwedstrijd – blijft in dit geval ook verschuldigd.

Een zonder kennisgeving afwezige zwemmer zal door de ploegleiding niet meer op de ziekbrief vermeld worden.

De opgelegde boete dient binnen 14 dagen na verzending van de e-mail waarin de boete wordt opgelegd te worden betaald. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt voldaan, ontvangt de zwemmer een herinnerings-mail met het verzoek om binnen één week alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag, verhoogd met administratiekosten, over te gaan. Indien het bedrag wederom niet wordt voldaan, zal de kwestie worden overgedragen aan de penningmeester van het bestuur. Het uitblijven van betaling van de boete door de zwemmer zal leiden tot ontzegging van deelname aan trainingen en wedstrijden.

De zwemcommissie zal bijhouden wie (te) vaak afmeldt. Het (te) vaak afmelden kan ertoe leiden dat een zwemmer niet meer wordt uitgenodigd voor een wedstrijd en/of een andere zwemmer, die wèl regelmatig wedstrijden zwemt, voorrang krijgt.

Hoogte van boetes in Seizoen 2013

  • Boete voor te laat afmelden. (3 dagen en 24 uur vooraf) AFGEM € 2,00 Per wedstrijd.
  • Boete voor te laat afmelden, (Binnen 24 uur vóór aanvang) NG € 2,70 Per wedstrijd.
  • Boete voor niet afmelden. NGZA € 9,05 Per start
  • Wedstrijdkosten. . € 2,00 Per wedstrijd
  • Boete van de vereniging. . € 5,00 Per wedstrijd
  • Administratiekosten. . € 3,00 Per verstuurde herinnering