SponsorKliks, gratis sponsoren!

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap graag schriftelijk (mag ook per mail) bij de Technische Commissie. Het lidmaatschap kan per kwartaal worden beëindigd, uiterlijk een week vóór het begin van het nieuwe kwartaal.

Om je opzegging te kunnen verwerken hebben wij van u nodig:

  • Lidmaatschapsnummer,
  • Naam en adres,
  • Geboortedatum,
  • Eventueel de reden van afmelding,
  • Datum en handtekening.

Een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap wordt, na opzegging, toegezonden tezamen met de eindrekening voor, mogelijk, nog te betalen (bonds)contributie.

Stuur uw opzegging aan:

Technische Commissie ZC de Forel; e-mail technischecommissie@zcdeforel.nl