SponsorKliks, gratis sponsoren!

Aanstellingsbeleid ZC de Forel

Aanstellingsbeleid ZC de Forel:

Het is van belang dat er een zorgvuldige screening wordt gedaan ten aanzien van (actieve) vrijwilligers.

ZC de Forel maakt een onderscheid tussen actieve vrijwilligers en vrijwilligers. Actieve vrijwilligers zijn die mensen die actief zijn langs het zwembad en frequent contact hebben met onze leden (o.a. trainers en coaches). Vrijwilligers zijn alle andere leden en niet-leden die op een of andere manier in aanraking komen met de leden binnen ZC de Forel.

Met het instellen van een duidelijk aanstellingsbeleid wil ZC de Forel laten weten dat wij de inzet van onze (actieve) vrijwilligers serieus nemen. Wij zijn van mening dat we eisen mogen stellen aan onze (actieve) vrijwilligers.

 Selectie vindt plaats door de voorzitter samen met de/een (hoofd-)trainer. Er wordt gevraagd naar de motivatie om bij een zwemvereniging met kinderen te willen werken. Er wordt gevraagd naar eerdere ervaringen en er worden, indien aanwezig, referenties opgevraagd bij verenigingen waar de coach/trainer betrokken is geweest. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

 Wij, bestuur van ZC de Forel verwachten dat de coach/trainer de gedragsregels van onze vereniging onderschrijft.